Tuesday, April 18, 2017

2. traditioneel Navajo, a sing - Traditional Navajo, a sing

-->
Traditioneel Navajo: dit gaat over een sing, een ceremonie dus…  de zanger is de medicijn man.  Wij vergeten immers dat woorden magisch en genezend zijn.


De zanger  streelde het lichaam van de patiënt
en drukte zijn lichaam tegen het lichaam van de patiënt

heb je geleerd? Vroeg men hem
en hij antwoordde, ja.

Ze zongen de hele nacht, en de patiënt leerde
en voelde zich goed.

Toen vertelde men hem zeker alles te onthouden
wat hem was geleerd, wat al het vergetene
zou terug gaan naar de goden –

*

Traditional Navajo: this is about a sing, thus about a ceremony... The singer is the medicine man. We do forget that words are magical and have healing power.

The singer caressed the body of the patient 
and held his body against the body of the patient

have you learned? They asked him
and he answered , yes.

They sang the whole night, and the patient learned and felt good.

Then they told him to surely remember everything
he was thought, because all that was forgotten
would go back to the gods -

No comments:

Post a Comment